Konkurs fotograficzny

RURALIZATION - Photo Competition (1)

Młodzi ludzie na obszarach wiejskich, a w szczególności młodzi rolnicy, przyczyniają się do dynamizmu obszarów wiejskich i torują drogę do wzmocnienia łańcuchów wartości i dobrobytu na wsi. Wymiana pokoleń jest jednym z warunków wstępnych poprawy konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Europie i stanowi jedno z największych wyzwań, jakie należy podjąć w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wspieranie wiejskich marzeń młodych ludzi jest ważne dla odwrócenia tendencji spadkowej na obszarach wiejskich w Europie.

Pomóż nam rozpowszechnić tę wiadomość!

Weź udział w naszym konkursie, przesyłając swoje najlepsze zdjęcia młodych ludzi z obszarów wiejskich!

Ten konkurs fotograficzny jest okazją do pokazania, w jaki sposób nowe pokolenia w Europie utrzymują się z pracy na wsi, aby spełnić swoje marzenia i ożywić obszary wiejskie.

Ponieważ ogólnym tematem konkursu jest odnowa pokoleniowa, uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zdjęć odzwierciedlających jeden lub więcej z następujących podtematów:

 Sukcesja gospodarstw rolnych (młodzi ludzie zastępujący swoich rodziców i rodziny)

 Innowacje i dywersyfikacja na obszarach wiejskich (młodzi ludzie rozwijający nowe produkty, usługi lub po prostu nową dynamikę na obszarach wiejskich).

 Dostęp do ziemi dla nowych pokoleń

 Młodzi przedsiębiorcy

 Nowe możliwości zatrudnienia

 Nowe umiejętności i zasoby, które mogą stymulować działalność gospodarczą w różnych sektorach (poza rolnictwem).

Aspekty wpływające na atrakcyjność obszarów wiejskich dla młodych ludzi

 Transfer wiedzy między pokoleniami

 Życie w społecznościach wiejskich

  Chcesz wziąć udział? Pobierz wytyczne i zasady uczestnictwa:

  Sign up for the competition and submit your best photos! here!